យុវតីខ្មែរឥស្លាមដែលជានិស្សិតន័រតុនម្នាក់រួមជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ទៀតទៀតបានចំណាយពេលជិត ១ ឆ្នាំបង្កើតបានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រស្គាល់អារម្មណ៍មនុស្សជាជំនួយដល់ជនពិការភ្នែក រហូតទទួលបានមេដាយមាសកម្រិតអន្តរជាតិពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

0
83

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Comments

comments