ហាឡាល់ ឬមិនហាឡាល់?

0
61

យុវជនដែលនិយមលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បានជជែកគ្នាទាក់ទងនឹងភាពហាឡាល់ ឬមិនហាឡាល់ នៃភោជនីយដ្ឋាន NHAM ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ។អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ភោជនីយដ្ឋាន NHAM បានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ទថា ម្ហូបអាហារដែលលក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានផ្នែកហាឡាល់ (HALAL SECTION) មានភាពហាឡាល់ត្រឹមត្រូវដែលបងប្អូនមូស្លីមអាចបរិភោគបាន។ លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ភោជនីយដ្ឋានបានជួលចុងភៅ និងបុគ្គលិកជាអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាម ដើម្បីចម្អិន និងបម្រើសេវាជូនបងប្អូនមូស្លីម។

Image may contain: 2 people, people standingImage may contain: textImage may contain: text

Comments

comments