អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ (Najib Razak)នឹងត្រូវប្រឈមមុខបទចោទប្រកាន់៦ករណីថែមទៀត

0
90

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Comments

comments