បេក្ខជនប្រលងទន្ទេញគម្ពីរគួរអានតំណាងកម្ពុជាទទួលជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ក្នុងការសូត្រលក្ខណៈអាស៊ាន

0
73

ប្រភពព័ត៌មានពីក្រុងហ្សាការតាប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីទីដែលបេក្ខជនតំណាងកម្ពុជា៤រូបកំពុងចូលរួមប្រលងសូត្រទន្ទេញគួរអានជាលក្ខណៈអាស៊ាននោះ ឲ្យដឹងថា បេក្ខជន ស្លេះ ម៉ាត់លី និង ហ៊ីម អាល់ប៉ាទីស បេក្ខជនតំណាងកម្ពុជាទទួលជ័យជំនះចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ និង លេខ ២ លើវិញ្ញាសារប្រលងទន្ទេញរត់មាត់ ២០ជូហ្សុ និង ១៥ ជូហ្សុក្នុងនោះគឺ
1- ស្លេះម៉ាត់លី ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ (២០ជូហ្សុ)
2- ហ៊ីម អាល់ប៉ាទីស ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ (១៥ជូហ្សុ)។ នេះជាមោទនៈភាពមួយផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង ពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាម។

Image may contain: 1 person
Image may contain: 3 people, people standingImage may contain: 1 person
Image may contain: 6 people, people sitting

Comments

comments