អ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានយ៉ាងហោចណាស់ ៨១១ ករណីទៅលើអ្នកកាសែតនៅប៉ាឡេស្ទីនឆ្នាំ២១៨នេះ

0
99

Sorry, this entry is only available in Khmer.