ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយទឹកជំនន់និងបាក់ដីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកើនឡើងដល់៦៨ នាក់ខណៈដែល៦៧០០នាក់ត្រូវជម្លៀសទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាព

0
51

Sorry, this entry is only available in Khmer.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here