មនុស្សជាងមួយពាន់នាក់ត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភថាបានស្លាប់នៅក្នុងព្យុះស៊ីក្លូននៅប្រទេសមូសំប៊ិក

0

[:en] [:km]មូសំប៊ិក៖មនុស្សជាងមួយពាន់នាក់ត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភថាបានស្លាប់នៅក្នុងព្យុះស៊ីក្លូនដែលបានបោកបក់ទៅប្រទេសម៉ូសំប៊ិចកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់និងជាង ២០០នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងហ្សីមបាវ៉េ។

ទីក្រុង Beira ស្ថិតនៅកណ្តាលប្រទេសម៉ូសំប៊ិចបានទទួលរងនូវកំលាំងព្យុះ Cyclone Idai កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនពេលខ្យល់ព្យុះបក់បោកទៅលើប្រទេសជិតខាងហ្សីមបាវ៉េដោយបញ្ចេញខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងនិងទឹកជំនន់ភ្លាមៗនិងបក់បោកធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវថ្នល់និងផ្ទះជាច្រើន។

Image may contain: sky, outdoor, nature and water

Image may contain: one or more people and outdoor

Image may contain: outdoor

  [:]